Accu

Previous

Een caravan - of camper accu wordt ook wel Deep Cycle / Semi-tractie accu genoemd en is gemaakt om langere tijd een constante stroom te leveren. 

Hierdoor is dit type accu geschikt voor de stroomvoorziening van een caravan of camper. Daarnaast kan deze accu ook gebruikt worden voor de caravanmover. 

Een, voor een caravan - of camper geschikte, accu is verkrijgbaar als:

  1. Semi tractie accu;
  2. AGM semi tractie accu en als;
  3. GEL semi-tractie accu.

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in ampère-uur (1 ampère-uur is gelijk aan 3600 coulomb). Naarmate men echter de accu zwaarder belast en sneller oplaadt, neemt deze capaciteit af. Als de accu lange tijd niet gebruikt wordt, treedt er door zelfontlading verlies aan lading op. Bovendien wordt het loodsulfaat dan geleidelijk in een minder actieve vorm omgezet. Daarbij laat het ook los van de elektroden en zakt het naar beneden in de sedimentatieruimte onder de platen. Tijdens dit sedimentatieproces kan er kortsluiting ontstaan. Ook om die reden is het verstandig de accu regelmatig te activeren/op te laden! - zeker als hij (langere tijd) op “rust” staat.

Tijdens het ontladen en de vorming van loodsulfaat aan de platen wordt er zwavelzuur onttrokken aan de elektrolyt. De zwavelzuurconcentratie en daarmee de soortelijke massa neemt dan af. Door het controleren van de zuurdichtheid heeft men controle op de ladingstoestand. Tijdens het gebruik is er alleen waterverlies door verdamping en door waterelektrolyse bij het laden en tijdens de langzame zelfontlading. Daarom mag de accu alleen met gedestilleerd (zuiver) water worden bijgevuld. Onzuiver hard water kan leiden tot afzetting van gips en inwendige kortsluiting via migrerende ijzer(II)ionen en ijzer(III)ionen (Fe2+ en Fe3+). 


Het accu-onderhoud

Een druppellader – of onderhoudslader – houdt uw accu gezond, op spanning en op peil. Wanneer sprake is van een acculader, wordt vaak eigenlijk een druppellader bedoeld. Een acculader in de pure zin van het woord is echter een recht-toe-recht-aan batterijlader, terwijl een druppellader de accu ook actief en geladen houdt. Vandaar eveneens de term 'onderhoudslader'.

Een druppellader in de onderhoudsmodus laadt de accu letterlijk druppelsgewijs op. Juist hierdoor kan de lader de accu met zorg onderhouden. Vaak gebeurt dit processor gestuurd, zodat de druppellader met grote nauwkeurigheid kan bepalen wat de accu wanneer nodig heeft.

Let op: 

  • Bij een pure acculader moet u zelf tijdig de accuklemmen loshalen, om overbelasting van de accu te voorkomen. Maar een druppellader kan ongezien verbonden blijven aan de accu. Dit is juist ook nodig om hiermee de accu in optimale conditie te laten houden.

Advies

De accu van een caravan/camper die langere tijd stilstaat, is gebaat bij een druppellader. Een accu die hiermee actief, volgeladen en onderhouden blijft, functioneert beduidend beter en langer. Hiermee bespaart u kosten voor vroegtijdige vervanging en het is bovendien gunstig voor het milieu.

Zeker bij langdurig niet-gebruik, voornamelijk bij stilstand in de periode najaar/voorjaar, v.w.b. de accu in een caravan/camper, is de aanschaf van een onderhouds-/druppellader een economisch-efficiënte keus.


🚙  | © Webmasters 2013-2022  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙