Accu - Ampère en Ampère Uren

Previous


Ampère (A) en Ampère-uren (Ah): Niet hetzelfde

Ampères (A) en ampère-uren worden nogal eens door elkaar gehaald. 

Dit is het geval bij accu’s die in ampère-uren (Ah) worden gespecificeerd. Er is een relatie tussen ampère en ampère-uren: hoe lang de stroom (ampère) uit een accu kan vloeien, dat bepaalt het totaal aantal ampère-uren. 

Maar A en Ah mogen niet door elkaar worden gehaald. Ah is A maal het aantal uren.


Laten we het toelichten met een voorbeeld. Een 100 Ah accu levert aan een aangesloten apparaat 10 ampère. Na 1 uur is er 10 maal 1 uur = 10 Ah uit de accu getrokken, na 2 uur 20Ah enzovoorts. Na 10 uur is de accu dus leeg.

Maar een goede 100Ah accu kan met gemak meer dan 100A stroom leveren gedurende korte tijd. Een startaccu moet zelfs een paar honderd ampère leveren om een auto te starten. Alleen kan hij dit niet langdurig volhouden.

Stromend water

Vergelijken we het bovenstaande ook een met stromend water. 

De stroom (A) is het stromende water. De Ah is de inhoud van een emmer. De emmer van 100 liter is helemaal gevuld met water; de capaciteit is dus 100 liter-uren (zelfverzonnen eenheid Lh). Er zit een regelbare kraan op die we opendraaien, er stroomt 10 liter per uur uit de emmer. Na 10 uur is de emmer leeg. Bij een stroom (L) van 100 liter per uur is hij binnen een uur leeg. Een 100Ah accu is bij een stroom van 100A dus binnen een uur leeg.

Dit ligt in de praktijk overigens iets genuanceerder. 

Accucapaciteit is niet lineair en hoe hoger de stroom, des te minder schijnbare capaciteit de accu heeft. In de praktijk zal 100 ampère uit een 100A accu slechts een deel van een uur achtereen kunnen worden geleverd, bij een slecht exemplaar misschien maar 10 minuten. Dit niet lineaire effect is vastgesteld door Wilhelm Peukert en heet daarom het Peukert-effekt. 

Om die reden ziet u bij de capaciteit van accu’s meestal staan Ah bij zoveel uren. Bijvoorbeeld 100Ah/20h en 90Ah/10h. Dat wil zeggen dat de capaciteit afneemt als u de accu sneller leeg wilt trekken (dus meer stroom vraagt).


Bron: https://www.mobilenergy.nl/Weblog/Ampere%20en%20Ampere%20uren%20Ah%20hetzelfde

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙