Dashcam Merken en Webshops

De winkels

De regels

Het gebruik van een dashcam (dashboard camera) is verboden in:

 • Oostenrijk
  • Er geldt een algemeen verbod op het zonder toestemming filmen van personen in openbare ruimten. 
  • Dit verbod geldt ook voor dashcamopnames
  • Opmerking: Is de (openbare weg een openbare ruimte?)
 • Luxemburg
  • Wetgeving met betrekking tot databeveiliging verbiedt nadrukkelijk het gebruik van de dashcam.
 • Portugal
  • Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens zoals dashcambeelden mag alleen als er een vergunning is afgegeven door de Portugese Data Protection Autoriteit
  • Je mag wel een dashcam meenemen maar niet gebruiken


Het gebruik van een dashcam (dashboard camera) wordt afgeraden in:

 • Duitsland
  • De Duitse rechter heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van dashcams. 
  • Hieruit blijkt dat het gebruik van een dashcam/publiceren van de beelden niet is toegestaan vanwege privacyschending en dat een boete wordt opgelegd
 • Spanje
  • Er mag niet zomaar gefilmd worden in openbare ruimte.
  • De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren en mag niet bediend worden tijdens het rijden.
  • Er gelden specifieke regels m.b.t. databeveiliging.
  • Er is toestemming nodig van inzittenden
 • Zwitserland
  • Het gebruik van een dashcam is in verband met privacywetgeving problematisch
  • De dashcam mag alleen op het dashboard of windscherm en mag het zicht daarbij niet belemmeren.
  • De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden.
  • Publicatie van beelden valt onder de privacywetgeving


Het gebruikvan een dashcam (dashboard camera) is wel toegestaan in: 

 • België
  • Het verspreiden of publiceren van beelden is verboden indien personen zonder hun toestemming direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd.
  • Aanbevolen wordt beelden zo snel mogelijk te verwijderen.
 • Denemarken
  • De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming te filmen op privé terreinen.
  • Daarnaast moet rekening gehouden worden met privacywetgeving.
 • Finland
  • Het verspreiden of publiceren van de beelden is  verboden als dit kan leiden tot een schending van de privacy van de gefilmde personen.
 • Frankrijk
  • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van de beelden
 • Groot-Brittannië / Engeland
  • De dashcam mag niet afleiden en mag het zicht niet belemmeren.
  • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij publiceren van beelden
 • Hongarije
  • Filmen mag alleen in lage resolutie. (Opmerking: Als 4K ‘hier’ nu de norm is; is 720p of 1080p dan laag?)
  • Het publiceren van de beelden is alleen toegestaan als de beelden zijn geanonimiseerd i.v.m. wetgeving met betrekking tot databeveiliging en privacywetgeving.
 • Italië
  • Er is wetgeving m.b.t. data beveiliging en privacy.
  • Ook kentekenplaten worden gezien als privacy gevoelig en mogen dus niet zonder toestemming gepubliceerd worden
 • Kroatië
  • Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.
  • Het maken van filmopnames kan verboden zijn zoals bijvoorbeeld bij grensovergangen
 • Nederland
  • Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden woden met de privacy. 
  • Publicatie kan verboden zijn als personen zijn te identificeren
 • Noorwegen 
  • Het is niet toegestaan de beelden te delen via social media
  • (de bestuurder mag door het gebruik niet worden afgeleid), Spanje, Zweden en Zwitserland (alleen als het zicht niet wordt belemmerd). Het gebruik wordt afgeraden voor Denemarken en Zwitserland.
 • Polen
  • Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy
 • Slovenië
  • Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven
 • Tsjechië
  • De dashcam mag het zicht niet belemmeren.
  • Het is niet toegestaan de beelden zonder toestemming te publiceren
 • Zweden
  • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van beelden


Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de

🚙  | © Webmasters 2013-2022  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙