Caravan - Verzekeren - WA - All Risks


In Nederland is het, volgens de Wet, niet verplicht om een caravan te verzekeren. 

Maar… wat gebeurt er bij schade veroorzaakt door aanhangwagen?

 1. Aangekoppeld aan een trekkend voertuig/auto
 • In Nederland is de aansprakelijkheid van de aanhangwagen/caravan meeverzekerd op de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) van het trekkende-voertuig/auto. Zodra een aanhangwagen/caravan is aangekoppeld aan een auto, valt schade veroorzaakt door een aanhangwagen onder de WAM dekking van de autoverzekering. Deze dekking is van toepassing tot de aanhangwagen/caravan “veilig” buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en dit geldt ook als de aanhanger inmiddels losgekoppeld is en verplaatst wordt.
  • Van belang is dat het hier uitsluitend gaat om schade, toegebracht aan ( zaken van ) derden. Schade aan de aanhanger/caravan zelf, vallen niet onder de dekking, tenzij de aanhanger apart casco verzekerd is.
 1. Niet aangekoppeld aan een trekkend voertuig/auto
 • Is de caravan niet aangekoppeld aan een trekkend-voertuig/auto dan is het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid gedekt onder een Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en bij een aanhanger/caravan die op naam van een/de zaak staat geregistreerd, gedekt onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen of bedrijven.
  • Het is dus van belang dat men een dergelijke verzekering heeft afgesloten.
  • Lees ook het praktijkvoorbeeld eens. Hier wordt duidelijk dat het een gebied is met voetangels en klemmen.


Aanhangwagen/caravan mee naar het buitenland

Gaat u met de aanhanger/caravan naar het buitenland? 

Zorg dan dat u in het bezit bent of komt van een Groene Kaart voor de aanhanger/caravan ‘zelf’!

Deze groene kaart kunt u bij de autoverzekeraar opvragen.

Meer informatie over dit onderwerp en de landen waarvoor u moet beschikken over een groene kaart voor de aanhangwagen/caravan vindt u op de pagina Groene Kaart.


Keuring van, en het verzekeren van een aanhangwagen/caravan

In tegenstelling tot, bijvoorbeeld België, bestaat er in Nederland geen verplichte keuring voor aanhangwagens/caravans. Om uw veiligheid te waarborgen en voor een goed onderhoud voor uw caravan raden wij u wel aan om elk jaar voor gebruik even een controle te laten uitvoeren door een specialist. Men vergeet dit vaak, al dan niet bewust of onbewust, maar verzekeraars spreken u er wel op aan, zo mocht er schade zijn ontstaan door gebrek aan, regulair, periodiek onderhoud.

Ook om onverwachte hoge kosten tegen te gaan is het verzekeren van een caravan het overwegen waard, zeker als het nog een nieuwe of relatief nieuwe of nog geen (stok-)oude caravan betreft. 

De dagwaarde van uw caravan plus de onlosmakelijke componenten en de inventaris (vaste en overige zaken die u zoal meeneemt  op uw vakantie) zijn vaak meer waard dan men zou verwachten.

 • Wat te verzekeren?
  • Basis-Verzekering
   • Met enkel een “basis" caravanverzekering bent u voor een redelijke premie al verzekerd voor brandschade, inbraak en bepaalde slechte weersomstandigheden. 
  • Uitgebreide dekking <> All Risks - Casco
   • Met een uitgebreide caravanverzekering is er dekking voor de hiervoor genoemde zaken en is uw caravan ‘zelf’ (het casco) ook verzekerd. 
   • Een nieuwwaarde-dekking (maximum 7-jaar, afhankelijk van de verzekeraar) is mogelijk, inclusief de vaste componenten die op of aan de caravan onlosmakelijk zijn verbonden. 
    • Te denken valt hier aan:
     • Satelliet schotel
     • Mover
     • Cassette luifel
     • Fietsenrek
   • Vaste Inventaris en overige vakantie gerelateerde zaken
  • Hagelschade
   • Heeft u geen hagelschade-bestendig dak, dan is schade ten gevolge van hagel te verzekeren

Voor meer specifieke informatie over het verzekeren van uw caravan/camper verwijzen wij gaan naar onze pagina: Dekking, voorwaarden en premie. - Warm aanbevolen!!

 • PM: Laat u goed voorlichten en vergelijk eerst de dekking/verzekeringsvoorwaarden en kijk dan pas naar de prijs van het product!
  • Informeer hierover bij een goede en echt onafhankelijke verzekeringsadviseur.
  • En bedenk! <> Risico’s die u kan en zelf wil betalen hoeft u niet te verzekeren.

LET OP: 

 • Deze informatie is geen vervanging of alternatief voor professioneel  of vakspecifiek advies. 
 • Raadpleeg steeds een erkend vakspecialist; in dit geval uw verzekeringsadviseur.
🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙