Dekkingen - Voorwaarden - Premie

Previous


Op Facebook kom je dit onderwerp heel vaak tegen, waarbij de volgende vraag meer een regel is, dan een uitzondering.

 1. Moet de caravan WA, of All Risks worden verzekerd?
 2. En… wat raad men aan?

Een WA verzekering voor een caravan bestaat niet in Nederland , want een caravan die je achter je auto trekt, is automatisch meeverzekerd via je WA-verzekering van het trekkend voertuig; “ e auto”.

Dat betekent dus dat schade die je toebrengt aan een ander (een 3e) is gedekt; de caravan maakt, mits aangekoppeld, namelijk deel uit van je auto. 


Maar de schade aan de caravan zelf' is zo niet verzekerd.

De meesten die op zo’n vraag reageren adviseren bijna altijd de verzekeraar waar men (toevallig) ‘zelf’ de caravan of camper heeft verzekerd. Daar is op zich niets mis mee, maar men weet (vaak) niets af van de premie en voorwaarden van andere verzekeraars. 

Ook kijkt men veel te vaak naar de premie - de laagste evenals de hoogste is niet altijd de beste.


Welke dekking is belangrijk?

Te denken valt aan:

 • Schadegevallen door storm en hagel
 • Vandalisme
 • Brandschade
 • Waterschade
 • Inbraak en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt
 • Diefstal
 • Rechtsbijstand
 • Sleepkosten / repatriëring kosten 
 • Diefstal inventaris
 • Mover en voortent zijn mee te verzekeren
 • Satelliet ontvanger (Schotelantenne op dak)
 • Fietsenrek
 • Airco

Wat een goede caravanverzekering is voor persoon A, hoeft zeker niet de beste te zijn voor persoon B. 


De beste verzekering voor een caravan is namelijk afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld:

 • De waarde van de caravan;Nieuw     - 1e eigenaar
 • Gebruikt - 2e of…? eigenaar
 • Het bouwjaar
 • Het gebruik
 • Toercaravan
 • Sta-caravan
 • Verhuur aan familie of vrienden en/of derden
 • Hagelschade-bestendig dak
  • Heeft de caravan een hagelschade bestendig dak?
  • Hagelschade dan nog wel, of niet meeverzekeren?
   • Ramen en zijwanden, maar ook een tent of luifel, mits meeverzekerd kan alsnog een vaak behoorlijke schade oplopen door een flinke hagelbui
 • Luifel of tent meeverzekeren
 • Inventaris meeverzekerd of meeverzekeren
 • Een mover meeverzekerd of meeverzekeren
 • Is electronica meeverzekerd (Audio apparatuur, schotel antenne e.d.)
  • En wat is dan het, vaak verschillende, specifieke eigen risico
  • Is er bij het verzekeren van electronica een dekking op basis van een vaste afschrijving, nieuwwaarde of dagwaarde.
 • Wat is het eigen risico; bij de ene verzekeraar is dit € 0,00 en bij een andere € 75,00 of zelfs  € 150,00 of meer per schade geval.
 • Ook niet onbelangrijk; is er een nieuwwaarde dekking of hanteert men een vaste afschrijving of werkt men met een dagwaarde bij een schade geval.
 • In geval van een nieuwwaarde dekking;
  • is dat 5 of 7 jaar bijvoorbeeld.
  • Is de nieuwwaarde dekking ook van toepassing op de aanbehoren, zoals de mover of, bijvoorbeeld, een satellietschotel.


En… weet dat de duurste caravanverzekering niet automatisch de beste is.

Wel is het zo dat de duurdere verzekeringen vaak beschikken over een aanvullende dekking; dit betekent dat meerdere aspecten en hogere bedragen worden vergoed.


M.a.w.: 

Kijk niet naar de prijs, maar vergelijk altijd op dekking en voorwaarden,… en het risico wat uzelf kunt en wilt dragen hoeft u niet te verzekeren; dat laatste wordt ook vaak vergeten.

Let ook op de online aanbieders; die hebben vaak maar een beperkte keuze wat verzekeraars betreft en u moet het allemaal zelf uitzoeken waardoor de prijs het vaak wint van de dekking en die verkeerde keuze kan u bij onverhoopte schade aardig opbreken.


En… tot slot: 

 • Wat is er niet verzekerd?
  • Naast de bekende uitsluitingen op grond van milieu- en weersinvloeden en natuurrampen zoals overstromingen, zijn er ook uitsluitingen wegens het onvoldoende onderhouden van gas- en electrische installatie. Ook onvoldoende zorg, waartoe het rijden met storm wordt gerekend en het onbeheerd achterlaten van de caravan zonder preventieve maatregelen (wielklem, disselslot).


Een voorbeeld uit de praktijk


U bent de eerste eigenaar:

Centraal Beheer: bij een caravan van 3 jaar of ouder worden reparatiekosten vergoed, behalve wanneer de kosten hoger liggen dan tweederde van de dagwaarde. Indien geen reparatie mogelijk is, zal de dagwaarde worden uitgekeerd.

Insharedwanneer de caravan tussen de 5 en 7 jaar oud is, zal de nieuwwaarde worden uitgekeerd op het moment van schade minus een vast percentage van 1.5%. Dit wordt berekend vanaf het vijfde levensjaar. Voor caravans ouder dan 7 jaar wordt altijd de dagwaarde gehanteerd bij schadevergoeding.

Univé: bij een caravan die tussen de 5 en 8 jaar oud is, zal de nieuwwaarde worden uitgekeerd op het moment van schade min een vast percentage van 1.6% per maand. Er wordt gerekend vanaf het begin van de 60ste Echter, als het blijkt dat de vervangingswaarde hoger is, wordt deze betaald. Als jouw caravan 8 jaar oud is, zal de nieuwwaarde-garantie vervallen en wordt slechts de vervangingswaarde uitbetaald.

OHRA: je ontvangt een nieuwwaarderegeling voor caravans tot 5 jaar indien jouw caravan gestolen of ‘total loss’ is verklaard. Je ontvangt dan een maximale vergoeding van 125% van het verzekerde bedrag. Je caravan is pas ‘total loss’ verklaard indien de reparatiekosten hoger zijn dan de nieuw/dag waarde na de gebeurtenis.


U bent niet de eerste eigenaar:

Centraal Beheer: bij een caravan van 3 jaar of ouder worden reparatiekosten vergoed, behalve wanneer de kosten hoger liggen dan tweederde van de dagwaarde. Indien geen reparatie mogelijk is, zal de dagwaarde worden uitgekeerd.

Inshared: indien jij als tweede eigenaar een caravan hebt tussen de 4 en 7 jaar, zal de aanschafwaarde worden uitgekeerd op het moment van schade minus een vast percentage van 1.6% per maand. Hierbij wordt er gerekend vanaf de 48ste maand. Voor caravans ouder dan 7 jaar wordt altijd de dagwaarde gehanteerd.

Univé: als jouw tweedehands caravan ouder dan 3 jaar is, geldt de aanschafwaardegarantie niet meer. Bij schade wordt slechts de dagwaarde uitgekeerd.

OHRA: Je hebt geen recht op de nieuwwaarderegeling, maar wel op de reparatiekosten. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de reparatiekosten en de caravan dagwaarde. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil. Dan wordt jouw caravan ‘total loss’ verklaard en krijg je het verschil uitgekeerd.


Kortom; er zijn nogal wat verschillen tussen de hiervoor vermelde verzekeraars; en dan te bedenken dat er nog heel veel meer zijn.

Het uitzoeken van al deze verschillen is geen makkelijke opgave; wellicht een reden om zich goed te laten adviseren door een betrouwbare verzekeringsadviseur en de goedbedoelde adviezen welke zijn ingegeven door de zogenaamde “lage premie” te laten voor wat het is.


LET OP: 

 • Deze informatie is geen vervanging of alternatief voor professioneel  of vakspecifiek advies. 
 • Raadpleeg steeds een erkend vakspecialist; in dit geval uw verzekeringsadviseur.
🚙  | © Webmasters 2013-2022  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙