CaravanbandenUit onderzoek blijkt dat na 6 jaar het risico op “klapbanden” toeneemt. Onvoldoende profiel is vrijwel uitgesloten, uitdroging en vervorming van koordlagen zijn de risico factoren. Caravanbanden gaan dus min of meer 6 jaar mee. Afhankelijk van en hoe er met de banden is omgegaan.

Het is uitermate slecht gesteld met de bandenspanning van veel caravans. Ruim tachtig procent van de ‚caravanners’ rijdt met een (veel) te lage bandenspanning.

Daarnaast is er ook nog eens sprake van overbelasting van de caravan qua gewicht. 

Het overgewicht wordt voornamelijk veroorzaakt door het meenemen van fietsen en teveel water naar de vakantiebestemming. Ook wordt er veel te lang doorgereden met oude(re) banden.

Het gevolg is dan ook vaak „een lekke band!

Wat kunnen de banden u vertellen?


Wat wordt er bedoeld met de verschillende aanduidingen op de band?

Voorbeeld:     185 / 60 / R14  86 S

185   Breedte van de band in mm
  60   Dit is de hoogte van de band weergegeven in een percentage van de breedte
   R   Tegenwoordig worden er voor auto's enkel Radiale banden geleverd (opbouw van de band)
  14   Buitendiameter van de velg, uitgedrukt in inch (2,54 cm)
  86   Draagvermogen (gewicht)
   S   Snelheidsindex: die geeft de maximale snelheid aan wat met die band mag worden gereden

LET OP:  Wist u trouwens dat het wettelijk verplicht is de auto uit te rusten met een band die voldoet aan de maximale  snelheid die de auto kan gaan rijden!

Zijn mijn banden versleten?

U kunt aan de slijtagegraad- indicatoren in de hoofdprofielgroeven zien wanneer uw banden vervangen moeten worden. Slijtagegraad-indicatoren zijn kleine verhogingen in de groeven van het profiel. Als de dikte van het rubber gelijk is met deze verhoging (wettelijke limiet van 1,6 mm) moeten de banden verwisseld worden. Doet u dat niet, dan bent u in overtreding en brengt u uw eigen veiligheid (en die van andere weggebruikers) in gevaar.

Wij raden u nadrukkelijk aan deze limiet niet af te wachten. Versleten banden op een nat wegdek vergroot de risico's van aquaplaning. Met alle risico’s van dien. Om vertrouwd onderweg te zijn in ieder weertype adviseren wij uw banden te verwisselen als er nog 3,5 mm profieldiepte resteert.

De caravan-band

De band van een caravan is een van de belangrijkste onderdelen en verdient daarom extra aandacht. De slijtage van een caravanband is veelal niet direct zichtbaar en daarom is controle noodzakelijk. De caravanband is ook een belangrijke schakel in het laadvermogen van de caravan. 

Een juiste bandenspanning draagt bij aan uw veiligheid bij het rijden met een caravan. Het advies is een caravanband eens in de zes jaar te laten vervangen. Toch is dan vaak de profilering nog niet versleten. De reden hiervoor is dat een caravan vaak lang stilstaat, waarbij het volledige gewicht vaak op de banden rust. Dit gewicht is vaak gelijk aan het gewicht van de auto, maar daarbij wordt de druk verdeeld over vier banden, bij een caravan slechts over twee! Op de drukpunten kunnen op termijn ‚doorligplekken’ ontstaan, ofwel zwakke plekken in het materiaal waarvan de band is gemaakt. Ook kan uitdroging van de banden optreden, zeker als deze langdurig blootstaan aan UV straling. 

Uit de statistieken blijkt ook dat de kans op een klapband sterk toeneemt na zeven jaar. 

Derhalve het advies ze iedere zes jaar te vervangen. De leeftijd van de band kunt u zelf controleren doormiddel van een zogeheten DOT code op de band, waarmede het productietijdstip wordt aangegeven. 

In de zogenaamde DOT-code is productiedatum van de band vermeld. Tot en met 1999 bestaat de DOT-code meestal uit 3 cijfers. Deze cijfers hebben betrekking op de week en het jaar van fabricage; de twee voorlaatste posities geven het weeknummer aan en de laatste positie het laatste cijfer van het jaartal.

De DOT-code is een alfanumerieke tekenreeks in de zijwand van de band die de herkomst en de leeftijd van de band weergeeft. DOT is een afkorting voor Department of Transportation (DOT) en deze code wordt toegekend door het Amerikaanse ministerie van Transport, en wordt wereldwijd gebruikt. Een band met een DOT code is door dit Amerikaanse ministerie getest op veiligheid. Deze lijst wordt voortdurend uitgebreid en is de meest actuele lijst met alle bandenfabrieken.

Maar hoe lees je een DOT code? 

Direct na het DOT symbool staat er de code van de fabriek waar de band geproduceerd werd en daarna productiedatum. De laatste vier cijfers geven de productiedatum aan. De eerste twee cijfers geven de week aan waarin de band is geproduceerd en de laatste twee het productiejaar. Bijvoorbeeld als een band geproduceerd is in week 21 van 2019 dan eindigt de DOT code van deze band met de code 2119.

In de Europese wetgeving inzake banden staat niets over de leeftijd waarna banden niet meer verkocht mogen worden. Vandaar dat je per land andere regels tegenkomt. De EU is echter uiterst precies in reglementen over de bewaaromstandigheden en de opslagperiode van nieuwe banden.

De Europese Organisatie voor Banden en Velgen (ETRTO) bepaalt dat banden (bij opslag in een optimale omgeving) als nieuw beschouwd kunnen worden tot 5 jaar na de productiedatum. Een band die als nieuw verkocht wordt, kan ten minste 5-6 jaar veilig gebruikt worden. Sommige bronnen geven aan dat de bovengrens van de leeftijd zelfs 10 jaar kan zijn. Toch raden wij aan om banden (5 jaar na de aankoop) minstens één keer per jaar bij een specialist te laten controleren. Dit geldt in het bijzonder voor banden die weinig gebruikt worden, zoals camperbanden of het reservewiel.

Het bewaren van banden

Bewaar de banden los van de grond, het liefst op een bandenrek, in een koele (tussen -5°C en + 25°C), droge (maximale luchtvochtigheid van 70%) en in een schone omgeving zonder oplosmiddelen, oliederivaten en apparaten die ozon effecten veroorzaken, zoals transformatoren en generatoren. Controleer de staat van de banden dus altijd bij aanschaf, ook al is de productiedatum nog geldig.

Het draagvermogen van de band

Op een band staat nog meer informatie over de maatvoering en het draagvermogen.

Draagvermogenindex Banden


Voorbeeld:
Op een band staat 195/65 R 15 80S 

Deze band is 195 mm breed, de hoogte is 126,75 mm (65% van 195) en de radius (velgmaat) is 15”. 

80S slaat op het draagvermogen en de maximale snelheid, volgens de tabel zou dit betekenen dat deze band 450 kg kan dragen bij een maximum snelheid van 180 km/h. 

Dit houdt concreet in dat de asdruk (totaalgewicht van de caravan met belading minus de kogeldruk) 900 kg mag bedragen.

Caravans worden door hun grotere lengte en hun rijkere uitrusting steeds zwaarder en daarom worden er ook zwaardere assen gemonteerd. Omdat het totale gewicht van de caravan gedragen moet worden door slechts twee banden, worden hieraan steeds hogere eisen gesteld. Om deze reden wordt gekozen voor banden die extra zijn versterkt (reinforced).

Door de beperking van de breedte van de wielkast van de caravan volstaat een 'normale' autoband niet meer, speciale uitvoeringen die worden gebruikt voor lichte bestel-of vrachtwagens bieden dan uitkomst. Deze banden dragen bijvoorbeeld bij een bandenmaat van 185R/14 8PR maar liefst 850 kg per band. Omdat deze banden nauwelijks duurder zijn dan een 'gewone' versterkte autoband is het aan te bevelen om bij vervanging voor deze banden te kiezen, door het royale laadvermogen hoef je dan ook geen beroep te doen op de zogenaamde 10%-regel.

Op elke band staat de zogenaamde loadindex van de band vermeld. Deze belastingsindex bestaat uit een getal dat staat voor het draagvermogen in kilo's. Zo staat een loadindex van 90 voor een draagvermogen van 600 kg. De asdruk (totale gewicht van de caravan minus de kogeldruk) mag in dit geval dus 2 x 600 = 1200 kg bedragen. In de hierboven staande tabel zie je de omrekening van belastingindex naar draagvermogen. Wettelijk mag het draagvermogen van een band worden verhoogd met 10% indien niet harder wordt gereden dan 100 km per uur (10%-regeling).

10% Regel

Voor caravans geldt de zogeheten 10% regel. Dit houdt in dat het draagvermogen verhoogd mag worden met 10% (in het voorbeeld dus 495 kg per band), mits niet harder wordt gereden dan 100 km/h. Toch wordt toepassing hiervan afgeraden en adviseren wij zelfs 20% onder het maximaal draagvermogen te beladen, om de banden en het onderstel niet onnodig te belasten.

Bandenspanning
Belangrijk voor de veiligheid is om ook de bandenspanning goed in de gaten te houden. Bij de meeste caravans ligt deze tussen de 3,0 en 4,5 bar. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van de caravan. In sommige gevallen staat de druk aangegeven op de wielkuip of op de band zelf. Hierbij geldt dat een (iets) te hoge druk beter is dan een te lage. 


Zin en onzin van stikstofvulling in de band?

In kranten en bladen staan regelmatig berichten over het vullen van banden met zuivere stikstof in plaats van lucht. Zijn dat indianenverhalen?

Enkele feiten: 

 • Banden zijn niet potdicht. De inhoud verdwijnt langzaam door het rubber naar buiten, een verschijnsel dat diffusie heet.
 • De aansluiting van de band op de velg is niet perfect. Deze aansluiting is zeer afhankelijk van de conditie van de velg. Denk aan roest en oneffenheden van andere origine, zoals bijvoorbeeld een schade door het raken van een stoeprand. Ook de kwaliteit van de montage speelt hierbij een grote rol. 
 • Het ventiel is het volgende zwakke punt en een mogelijke route waarlangs de vulling van de band zou kunnen ontsnappen.
 • De ons omringende lucht, waarmee we normaliter onze banden op druk brengen bestaat voor 79% al uit stikstof en het restant is vrijwel geheel zuurstof.

Argumenten voor de zin van zuivere stikstof, zijn de volgende:

 • De snelheid van de diffusie van zuurstof door het rubber van een band is  ongeveer vijf maal zo groot als de snelheid van diffusie van stikstof door het rubber van diezelfde band. Zuurstofmoleculen zijn namelijk kleiner dan stikstofmoleculen.
 • Zuurstof  is een reactieve stof die zich - in tegenstelling tot stikstof - makkelijk bindt met het rubber van de band en het metaal van de velg, een proces dat wij kennen als oxidatie of roesten. En dit leidt op termijn ook tot drukverlies in de band.
 • Als gevolg van bovenstaande zou de met stikstof gevulde band beter op spanning blijven. En in theorie klopt dat ook inderdaad.
 • Besef wel dat het vele maanden duurt voordat diffusie merkbaar is.
 • Daarnaast is drukverlies door een verminderde aansluiting van de band op de velg en het ventiel een grotere boosdoener dan diffusie.
 • Bandenfabrikanten spreken geen voorkeur uit over het  toepassen van stikstof dan wel lucht. Banden zijn bovendien ontworpen om met lucht te worden opgepompt.
 • Door regelmatig uw bandenspanning te meten en te corrigeren is diffusie eigenlijk geen probleem.
 • Lucht is overal en ruim voorhanden. Stikstof moet u bij een garage halen en het kost geld.

Mdr Rendall (Bron: Facebook) zegt er het volgende over

Stikstof in de banden is een goed werkend marketing grap waar veel consumenten de dupe van zijn!

Ik zal het proberen in het kort te bekrachten wat ik bedoel.

Dat een stikstof molecuul groter zou zijn dan een zuurstof molecuul is te verwaarlozen. het verschil in grootte tussen zuurstof- en stikstofmoleculen , resp. 3,9 en 4,1 Angstrom.

Gewone lucht bestaat ongeveer (voor het gemak)uit 80% stikstof en 20% zuurstof. Dan heb je dus 80% stikstof in je banden zitten (helemaal voor niets) en 20% zuurstof.

Stel dat het klopt, dat die zuurstof sneller uit de band verdwijnt dan de stikstof. Dan zal van alles wat jij bijvult, 80% niet weglekken, en slechts 20% wel.

Zonder er hier nu een wat ingewikkelde rekensom van te maken heb je na je eerste vulbeurt 96% van je banden gevuld zijn met stikstof, en 4% met zuurstof.

Na een tijdje is die 4% zuurstof dan weer ‘weggelekt’ die vul je weer aan met lucht. Weer even rekenen: na die tweede keer bijvullen zit er al 99,2% stikstof in je banden, en nog maar 0,8% zuurstof. Je ziet dat je banden na twee keer bijvullen al bijna volledig met stikstof zijn gevuld. Dan heb je dus geen leegloop-problemen meer - en dat zonder de meerprijs te hoeven betalen die garages rekenen voor het vullen van je banden met stikstof!

Er zit echter wel een klein voordeel aan het vullen met stikstof: stikstof is droog. Er zit 0% waterdamp in, dit in tegenstelling tot gewone lucht. Waterdamp kan, wanneer het afkoelt tegen de koude velg, condenseren, en zo roestvorming veroorzaken.

Wanneer je je banden met stikstof laat vullen, heb je dat probleem niet.

Dit probleem is echter een theoretisch probleem. Zeg nou zelf: wie heeft er ooit last gehad van roestvorming op het deel van de velg dat in de band zit

En die 1% waterdamp zou de reden zijn van de geringe temperatuurverschillen die de druk in de band zou doen verhogen.

Dat stikstof een band minder gevoelig maakt voor hoge temperatuur is niet waar, de lucht in een band wordt meestal 60°C, hooguit 70 tot 80°C. De lagere banddruk bij met stikstof gevulde banden is alleen maar te verklaren uit de afwezigheid van vocht.

Als je een oude compressor gebruikt zou er meer vocht mee geblazen kunnen worden. En vocht zet uit bij warmte en dat is het te constateren drukverschil in verhouding met de temperatuur. Maar de drukverschil zit binnen de marge van de totale druk waar de band op getest is. (Een klapband is vaak het gevolg van een te lage druk, versleten of verouderde band. En in sommige gevallen door een fabricage fout, denk dan aan het canvas bijvoorbeeld.

Het vullen met stikstof is, objectief gezien, onzin. De meeste mensen denken echter niet ver genoeg na. Ze vertrouwen blindelings op de aanprijzende woorden van de garagehouder.

Aan de andere kant: door "blissful ignorance" beseffen de mensen niet dat ze nodeloos geld uitgeven. Daardoor voelen ze zich toch goed.

Resultaat: iedereen blij, en deze praktijken blijven bestaan.

Onderzoek van onze organisatie en vele anderen (ANWB, ADAC en Continental Tyres), geven helder aan dat het vullen van de banden met alleen stikstof bij personenauto’s geen toegevoegde waarde heeft. Er is geen onafhankelijk of wetenschappelijk onderzoek dat dit wel zou aantonen…..


Samenvatting en conclusies:

 • Stikstof in uw banden is in theorie de beste remedie tegen diffusie.
 • Het toepassen van stikstof is echter niet eenvoudig, niet altijd en overal vol te houden en bovendien relatief kostbaar.
 • In de praktijk is de toepassing van lucht vrijwel net zo goed.
 • Lucht is bij elk tankstation en via elke voetpomp overal en ruim voorhanden en bovendien (meestal) gratis.
 • Van essentieel belang voor de levensduur van de banden en uw veiligheid is een regelmatige controle van de bandenspanning
 • Het toepassen van stikstof kan en mag nooit een reden zijn om grotere intervallen tussen de controles aan te houden.


Tot slot

De ANWB besteedt de laatste jaren veel aandacht aan de noodzaak van banden met voldoende draagvermogen. Zo wordt bijvoorbeeld in de Kampeer & Caravan Kampioen jaarlijks een overzicht gepubliceerd waarin een groot aantal caravanbanden van nieuwe caravans zijn onderzocht op draagvermogen en leeftijd van de band. Indien je caravan is voorzien van banden die een beroep doen op de 10%-regel, wordt het gebruik hiervan sterk afgeraden. Door de spanning van een band extra te verhogen wordt namelijk de snelheid waarmee kan worden gereden verlaagd. De combinatie spanning, laadvermogen en snelheid vormen een eenheid, zodra u iets aan de één wijzigt verandert de andere mee. Niet doen dus!

Het laadvermogen van de caravanband is belangrijk omdat die moet aansluiten bij de totale asdruk van de caravan. Het gewicht van de caravan moet immers op een veilige manier gedragen worden. Als de caravan van nieuwe banden wordt voorzien is het aan te bevelen om een wat hoger draagvermogen (25 tot 50 kg per band) te nemen. Je hebt zo een extra reserve voor het geval de caravan iets wordt overbeladen (hetgeen veel voorkomt). Teveel reserve is overigens niet verstandig, want door de lagere belasting van de (stuggere) band neemt de veerkracht af en hiermee verminderen weer de rijeigenschappen van de caravan.


Hoe staat het met uw banden? 


Meer info vindt u op:🚙  | © Webmasters 2013-2022  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙